Շալե Անի

Շուտով նոր հյուրատուն Անիի մայրաքաղաքին մոտ, սարերի մեջ